Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 

Sbor přijme nové pěvce

Katedrální sbor Cantores Gradecenses přijme pěvce do všech hlasových skupin, bez věkového omezení. Podmínkou přijetí je schopnost čisté hlasové intonace a smysl pro rytmus. Vítána je předchozí sborová praxe např. v dětském sboru a upřímný zájem o duchovní hudbu a hudební službu při katedrální liturgii. Pravidelné zkoušky jsou ve čtvrtek od 19.30 hod. v Novém Adalbertinu. Kontakt: 737 215 324 (regenschori katedrály Svatého Ducha).

Zpívané nešpory

Konají se každou první neděli v měsíci od 17.30 hodin v katedrále Svatého Ducha (případně v kapli sv. Klimenta) za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy. Nešpory jsou večerní zpěvy katolické církve, tradičně prováděné za stmívání, když se začínají rozsvěcovat lampy. Ačkoli v liturgii dnešní římskokatolické církve ztratily nešpory své dominantní postavení, v minulosti stál tento obřad společně s obřadem mešním v popředí duchovního a tudíž i hudebního zájmu. Samotný obřad je zahajován chorálním předzpěvem - Deus in adiutorium meum, následuje hymnus, žalmy a kantikum se svými antifonami, dále pak krátké čtení a zpěv po krátkém čtení, kantikum Panny Marie, prosby, modlitba Otče náš a závěrečná modlitba. Společenství se rozdělí do dvou částí, které se označují jako „chóry“. Jednotlivé chóry se při modlitbě střídají.

Nebojte se přijít a nešpory si jen poslechnout. Uvidíte, že evangelijní texty Vás nenechají dlouho v nečinnosti a brzy Vás vtáhnou do atmosféry společné modlitby. Vše potřebné k modlitbě a zpěvu bude k dispozici na místě.

Srdečně zvou členové katedrální scholy

PS: Zkušení pěvci z katedrální scholy a katedrální kapituly Vás rádi povedou. Po skončení nešpor stihnete i večerní mši svatou v kostele Panny Marie.