Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 

Vánoce v katedrále 2022

Tradičně na Štěpána, tedy 26. prosince, se konal od 17.00 hodin koncert Vánoce v katedrále. Ohlas koncertu u velice početného publika byl výborný, atmosféra krásná. Děkujeme všem sponzorům, protože bez jejich podpory by se taková nádherná akce nemohla uskutečnit.

17. 11. 2022 Mozartovo Requiem

Ve čtvrtek 17. listopadu 2022 byla v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové mše svatá za oběti totalitních režimů. Celebroval královéhradecký biskup Jan Vokál. V průběhu mše zazněly některé části Requiem W. A. Mozarta v provedení pěvců Cantores Gradecenses a Severočeského filharmonického sboru Česká Lípa - Liberec a za hudebního doprovodu členů Filharmonie Hradec Králové a Pardubice. Dirigoval Mgr. Josef Zadina.

Jubileum bývalého kolegy

V neděli 18. září 2022 jsme s panem Josefem Dvořákem oslavili jeho 95. narozeniny, kterých se dožil v obdivuhodné duševní svěžesti. Srdečně blahopřejeme a závidíme!

Letní soustředění sboru SFS a CG

18. až 20. srpna 2022 proběhlo v Hradci Králové soustředění. Konalo se v Novém Adalbertinu v tzv. Balbínce. Zkoušeli jsme hlavně skladby Antonína Dvořáka (Stabat mater aj.), ale také Mozartovo Requiem nebo Andělské poselství světu Z. Pololáníka. V menu Album je umístěno několik fotografií.

Koncert v České Lípě 17. 6. 2022

Zahajovací koncert Městských hudebních slavností v kostele Narození Panny Marie v České Lípě. Na programu bylo dílo Antonína Dvořáka: Biblické písně, části Requiem, Žalm č. 149.

Endokrinologický kongres, květen 2022

Koncert pro účastníky kongresu v katedrále Svatého Ducha. Biblické písně Antonína Dvořáka se pod vedením pana regenschoriho Josefa Zadiny mimořádně povedly.

Mariánský sloup v Praze 15. 8. 2020

Cantores Gradecenses měli tu čest účinkovat při žehnání mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Zpívali jsme mariánskou litanii, Dvořákovo Ave Maria, Salve Regina současného australského autora Davida Basdena a na závěr píseň Jezu Kriste, štědrý kněže. Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit. V menu Album najdete fotografie z akce (fotil převážně člen CG František Kuchař).

Premiéra Kantáty ke sv. Anežce České

V sobotu 16. listopadu 2019 v 18.30 hod. zazněla v katedrále Svatého Ducha při slavné mši svaté za národ Kantáta ke sv. Anežce Zdeňka Pololáníka. Dílo vzniklo v roce 2013 na objednávku Severočeského filharmonického sboru, jehož členové spolu s mužskou částí Smíšeného sboru Jitro spoluúčinkovali. Kantáta, jejíž text připravil Mons. Josef Hrdlička, je zhudebněnou modlitbou ke sv. Anežce České. Dílo bylo v Hradci Králové uvedeno ve 2. premiéře. Světová premiéra se uskutečnila ve stejný den v 9.30 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze před slavnou mší svatou na poděkování sv. Anežce za vyprošení daru svobody. Dílo nastudoval a řídil regenschori Josef Zadina, na varhany doprovodil Jiří Kudrna. Plakát a text kantáty najdete v menu Album. Panu regenschorimu Josefu Zadinovi všichni velice děkujeme, že nám umožnil prožít nevšední okamžiky.

Provedení Beethovenovy mše C dur

V pátek 16. listopadu 2018 byla od 17.30 hod. v katedrále Svatého Ducha celebrována děkovná mše sv. u příležitosti 90. výročí Fakultní nemocnice v Hradci Králové s připomínkou obětí totalit. V podání Cantores Gradecenses a Harmonie východočeských filharmoniků byla provedena Missa in C, op. 86, Ludwiga van Beethovena. Dirigoval Josef Zadina, regenschori katedrály Svatého Ducha. Ohlas byl mimořádný, dostalo se nám mnoha poděkování za zprostředkování hudebního a duchovního prožitku.

Návrat kardinála Josefa Berana

V sobotu 21. dubna 2018 sbor účinkoval v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha u příležitosti repatriace ostatků kardinála Josefa Berana. Po slavnostní mši sv. jsme měli příležitost poblahopřát kardinálu Dominiku Dukovi k narozeninám. Fotografie najdete v menu Album. Fotografoval František Kuchař.

Svatý Kliment 2017

Uplynulo 300 let od slavení první mše svaté v kapli sv. Klimenta v Hradci Králové. Cantores Gradecenses doprovázeli zpěvem liturgii ve čtvrtek 23. 11. a v neděli pak zazpívali několik Dvořákových Biblických písní při autogramiádě nové knihy dr. Němečka o historii kaple. V menu Album najdete několik fotografií.

2. července 2016

Cantores Gradecenses spoluúčinkovali v katedrále Svatého Ducha při slavnostní mši svaté celebrované v rámci připomínky 150. výročí bitvy na Chlumu. Mši sv. celebroval královéhradecký biskup Jan Vokál za přítomnosti hostů z ČR i zahraničí. Zpívali jsme skladby W. A. Mozarta, F. Schuberta, L. van Beethovena, A. Brucknera a B. Smetany.

Kraków-Lagiewniki 2016

V sobotu 28. května 2016 se vydalo několik členů katedrální scholy na národní pouť ve Svatém roce milosrdenství do Krakova.

Národní eucharistický kongres, Brno 2015

V sobotu 17. října sbor účinkoval v rámci NEK. Zpívali jsme na Zelném trhu pod širým nebem - nepršelo, dokonce při příchodu pana biskupa s Nejsvětější svátostí vysvitlo slunce. Odpoledne jsme blahopřáli v nedalekých Ostrovačicích panu skladateli Pololáníkovi k životnímu jubileu.

Svatá Ludmila v Turnově 2015

V kostele Narození Panny Marie v Turnově se další provedení Dvořákova oratoria Svatá Ludmila setkalo s velkým ohlasem publika. Plakát najdete v menu Album.

Číhošť

12. 7. 2015 měli Cantores Gradecenses spolu s přáteli z Frýdku-Místku tu čest doprovázet zpěvem obřad ukládání ostatků P. Josefa Toufara v Číhošti.

Sobota 22. 11. 2014

Cantores Gradecenses, Cantores Domini a SFS Česká Lípa - Liberec měli tu čest účinkovat při mši svaté na závěr oslav výročí založení královéhradecké diecéze.

Mozartovo Requiem - 17. 11. 2014

V pondělí 17. listopadu bylo provedeno při slavnostní bohoslužbě za oběti totalitních režimů v podání Cantores Gradecenses Requiem W. A. Mozarta. Celebroval pan biskup Jan Vokál, který závěrem poděkoval dirigentu Josefu Zadinovi i sboru. Katedrálou zazněl potlesk, což se při mších svatých obvykle nestává :-)

Svatá Ludmila v Praze 2014

Z iniciativy kardinála Dominika Duky a na pozvání Metropolitní kapituly u sv. Víta, za podpory Ministerstva kultury ČR, se 27. října 2014 v 18.00 hod. – v předvečer státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu – uskutečnil v rámci Ekumenické modlitby za vlast v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha koncert, na kterém zaznělo oratorium Svatá Ludmila Antonína Dvořáka. Spolu se Severočeským filharmonickým sborem Česká Lípa - Liberec a katedrálním sborem Cantores Gradecenses hlavní váha koncertu spočívala na Operním souboru Divadla F. X. Šaldy Liberec – sólistech, sboru a orchestru. Dílo zařadil do nastudování šéf opery Martin Doubravský po dohodě s dirigentem Josefem Zadinou, který Svatou Ludmilu nastudoval a uvedl v roce 2013 v DFXŠ v Liberci a v bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích, v letošním roce 2014 pak v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové a v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Od staroboleslavského uvedení byli ke 3. dílu oratoria přizváni také pěvci sborů Bojan a Václav z Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi. Sólové party s velkou péčí nastudovali sólisté DFXŠ: Lívia Obručník Vénosová jako svatá Ludmila, Blanka Černá jako její družka Svatava, Dušan Růžička jako kníže Bořivoj a Pavel Vančura jako svatý Ivan. Koncertem ve zcela posluchači zaplněném hlavním chrámu ČR za přítomnosti kardinála Dominika Duky a mnoha významných hostů vyvrcholila umělecká spolupráce uvedených hudebních těles. Mimořádný ohlas ze strany posluchačů, zvláště v pražské katedrále, ale i při předchozích uvedeních v Hradci Králové a Staré Boleslavi, ukazuje na zájem a potřebu dalšího uvádění díla v příštím roce. Velmi cenné je, že se vytvořila jakási putovní posluchačská veřejnost, která si nenechá ujít žádné následující uvedení oratoria. Pro další zájemce o znění díla připravujeme uvedení v roce 2015 v Olomouci, Znojmě a Turnově.

Kněžské svěcení 18. 10. 2014

Katedrální schola a dva pěvci ze SFS provázeli zpěvem liturgii v sobotu dopoledne v katedrále. Pan biskup Vokál zde vysvětil dva nové kněze - P. Miloše Pachra a P. Tomáše Enderleho.

Koncert ve Staré Boleslavi 28. 9.

Na slavnost svatého Václava bylo v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi od 16.00 hod. provedeno Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila. Početné publikum vyslechlo oratorium v podání Severočeského filharmonického sboru Česká Lípa – Liberec, Cantores Gradecenses a orchestru a sboru Divadla F. X. Šaldy v Liberci se sólisty Livií Obručník-Vénosovou (Ludmila), Blankou Černou (Svatava), Dušanem Růžičkou (Bořivoj) a Pavlem Vančurou (Ivan). Dílo nastudoval a dirigoval Josef Zadina, regenschori katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové. Účinkující byli odměněni dlouhotrvajícím potleskem. Je vidět, že dílo Antonína Dvořáka má dnešnímu posluchači stále co říci.

Jáhenské svěcení 20. 9. 2014

V sobotu 20. září schola (plus jedna posila ze SFS) účinkovala při obřadu svěcení šesti trvalých jáhnů v katedrále Svatého Ducha. Celebroval otec biskup Kajnek. Mezi novými jáhny je i MUDr. Michal Hrnčiarik, člen pastorační rady naší farnosti.

Relikvie sv. J. M. Vianneye v katedrále

Katedrální schola, podpořená dvěma pěvci SFS, účinkovala v průběhu neděle 14. 9. 2014 při mších svatých a uctívání ostatků sv. Jana Marii Vianneye.

Oratorium Svatá Ludmila v katedrále

Svatá Ludmila, zřídka uváděné dílo Antonína Dvořáka, zazněla v zaplněné královéhradecké katedrále o slavnosti Těla a krve Páně v neděli 22. června 2014 v podání Cantores Gradecenses, Severočeského filharmonického sboru Česká Lípa – Liberec a orchestru a sboru Divadla F. X. Šaldy v Liberci se sólisty Livií Obručník-Vénosovou, Blankou Černou, Dušanem Růžičkou a Pavlem Vančurou. Dílo nastudoval a dirigoval Josef Zadina, regenschori katedrály Svatého Ducha. Koncert se uskutečnil pod patronací ministra kultury Daniela Hermana, královéhradeckého biskupa Jana Vokála a primátora města Hradce Králové Zdeňka Finka. Fotografie viz: http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/2801-galerie%3A-oratorium-svata-ludmila.html

Koncert 15. května 2014

Ve čtvrtek 15. 5. se členové Cantores Gradecenses pod vedením Mgr. Josefa Zadiny představili krátkým koncertem početnému publiku z řad účastníků lékařského kongresu. Na programu byly skladby F. X. Brixiho, W. A. Mozarta, A. Dvořáka a rovněž novinka v našem repertoáru: Veni, Sancte Spiritus od A. Caldary.

Libice 2014

V sobotu 26. 4. 2014 dopoledne účinkovali CG při mši svaté na libickém hradišti. Hlavním celebrantem byl kardinál Dominik Duka OP, koncelebrovali biskupové Jan Vokál a Josef Kajnek a přítomní kněží. Svatovojtěšská pouť proběhla za krásného počasí. Závěrem byl čas i na gratulaci panu kardinálovi k narozeninám. Fotografie najdete v menu Album.

Ad limina apostolorum 2014

Katedrální sbor Cantores Gradecenses, posílený o pěvce Severočeského filharmonického sboru Česká Lípa - Liberec a sboru z farnosti v Místku, byl přizván k velice zodpovědnému úkolu: účinkovat při liturgii mší svatých celebrovaných českými biskupy při jejich návštěvě ad limina ve dnech 11. až 16. února 2014. Naše cesta byla výborně zorganizována, ubytování v Domus Carmelitana (blízko Vatikánu) přímo skvělé. Cestou do Říma jsme v pondělí 10. února uspořádali koncert ve Vídni, kde zazněly skladby Z. Pololáníka, A. Dvořáka, F. X. Brixiho, G. G. Gorczyckého, W. A. Mozarta... Velký úspěch mělo Stolzovo Ave Maria. V Římě jsme zpívali v těchto bazilikách: San Pietro (krypta s ostatky sv. Petra), San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Clemente (hrob sv. Cyrila),San Paolo Fuori le Mura, San Bartolomeo. Neměli jsme mnoho času na návštěvu dalších skvostných památek Věčného města, nicméně byli jsme (ne všichni všude) např. ve Vatikánských muzeích, Sixtinské kapli, Pantheonu, u fontány di Trevi, v kostele sv. Kosmy a Damiána... Při generální audienci na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu jsme měli možnost zazpívat Gorczyckého Sub tuum presidium a na závěr i vícehlasou úpravu české hymny. Z úst českých biskupů i poutníků jsme vyslechli mnoho chvály, krásné ohlasy máme i po návratu domů od diváků televize Noe. Velké poděkování a obdiv patří sbormistrovi Mgr. Josefu Zadinovi, jehož práci a nasazení ocenili čeští biskupové, posluchači a samozřejmě členové sboru Cantores Gradecenses. Děkujeme!

Bukvice 2013

V pondělí 30. 12. 2013 účinkovali někteří členové sboru na koncertu v obci Bukvice u Jičína. Tamní kaple je sice malá co do velikosti, ale velká sváteční atmosférou. Zazněla řada skladeb v podání barytonisty Jiřího Černého a samozřejmě vánoční skladby (výběr z Hradilovy České mše vánoční koledové, z Fišerovy Vánoční kantáty aj.).

Předklášteří u Tišnova 29. 9. 2013

Koncert v nádherném prostředí Porty coeli za řízení Josefa Zadiny. Na varhany hrál Jan Strakoš. Na repertoáru byly mj. skladby Zdeňka Pololáníka (několik hymnů, Kantáta ke cti sv. Vavřince, Ave Maria...). Skladatel byl koncertu přítomen. V menu Album jsou k vidění fotografie.

Dvořákovo Requiem v Karlových Varech

Ve čtvrtek 26. září 2013 - Requiem Antonína Dvořáka v Thermalu v Karlových Varech na závěr festivalu Dvořákův karlovarský podzim. Z katedrální scholy se zúčastnilo několik členů.

Uvedení Dvořákova oratoria Svatá Ludmila

V úterý 11. června mělo několik členů CG spoluúčast na uvedení Dvořákova oratoria Svatá Ludmila v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Jednalo se o výběr pro sólisty, orchestr a sbor. Řídil Mgr. Josef Zadina, který si za tento počin zaslouží velkou chválu. Naplněné divadlo odměnilo účinkující dlouhotrvajícím potleskem, ba i na "standing ovation" došlo :-)

Svatodušní koncert

V neděli 19. 5. 2013 se v katedrále Svatého Ducha konal od 15.30 hodin slavnostní Svatodušní koncert, pojatý jako odpolední zastavení v katedrále pro širokou veřejnost. Záštitu nad koncertem měli Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký, a arciděkan Mons. František Hladký, duchovní správce farnosti. Otec biskup Jan se ujal úvodního slova. V podání Cantores Gradecenses zazněly tyto skladby: Grzegorz Gerwazy Gorczycki - Sub tuum praesidium; Tomas Luis de Victoria - Miserere; František Xaver Brixi - Ave Maria; Wolfgang Amadeus Mozart - Laudate Dominum; Antonín Dvořák – výběr z Biblických písní; Zdeněk Pololáník - Hymnus k sv. Václavu; Robert W. Parker - O Sacrum convivium; Josef Vodák - Veni, Sancte Spiritus (premiéra varhanní verze). Na varhany hrál Jan Strakoš, řídil Mgr. Josef Zadina, regenschori katedrály Svatého Ducha. Koncert měl u četného publika krásný ohlas, bylo vyžádáno několik přídavků. Přítomen byl rovněž skladatel Josef Vodák, jenž dojatě poděkoval za provedení své skladby.

Oslavy sv. Cyrila a Metoděje - Praha

Členové CG spoluúčinkovali v sobotu 9. 3. 2013, v den původního svátku sv. Cyrila a Metoděje, v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Hlavním celebrantem mše svaté od 10.00 hodin byl plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Touto slavností začal celý rok cyrilometodějských oslav v naší vlasti. TV přenos zajišťovala televize Noe.

Jezvé

V pátek 9. listopadu 2012 mělo několik členů CG příležitost zúčastnit se slavnostního koncertu v kostele sv. Vavřince v obci Jezvé na Českolipsku. Kromě jiných skladeb tam zazněla premiéra Kantáty ke cti sv. Vavřince skladatele Zdeňka Pololáníka.

Ekumenická modlitba za vlast

V předvečer státního svátku, v sobotu 27. října 2012, se Cantores Gradecenses zúčastnili spolu se Severočeským filharmonickým sborem a Plzeňskou filharmonií ekumenického setkání v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pod vedením Mgr. Josefa Zadiny jsme zpívali díla Antonína Dvořáka: Žalm č. 149 a hymnus Dědicové Bílé hory.

Účinkování v pražské katedrále

25. února 2012 měli Cantores Gradecenses možnost podílet se spolu s dalšími sbory na hudební složce liturgie při mši svaté sloužené kardinálem Dominikem Dukou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. V premiéře byla provedena orchestrální verze Missy solemnis skladatele Zdeňka Pololáníka. Fotografie najdete v menu "Album".