Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 
Vítáme vás na stránkách našeho sboru.

Katedrální sbor

Sbor Cantores Gradecenses vznikl z iniciativy Mons. Dominika Duky, OP, biskupa královéhradeckého. Základ sboru tvoří členové katedrální scholy, širší členskou základnu tvoří členové dalších sborů, převážně však členové Severočeského filharmonického sboru.

Bezprostřední podnět ke vzniku sboru daly úkoly spojené se zajištěním hudebního účinkování při slavnostní liturgii diecézního Eucharistického kongresu 1.6.2002.

Sbor byl potom slavnostně ustanoven v den slavnosti sv. Klementa 23.11.2002 na Biskupství královéhradeckém za přítomnosti otce biskupa Dominika Duky, OP, který činnosti Cantores Gradecenses požehnal, a generálního vikáře Mons. Josefa Sochy, který se stal patronem sboru.

Sbor účinkuje při pontifikálních bohoslužbách v katedrále, ale i při slavnostních bohoslužbách v rámci celé ČR.

Repertoár sboru tvoří díla katolických autorů od počátku křesťanské kultury po současnost. Cantores Gradecenses pracují podle stanoveného ročního plánu.

Uměleckým vedoucím je Mgr. Josef Zadina, regenschori katedrály Svatého Ducha.