Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 

Severočeský filharmonický sbor
Česká Lípa - Liberec

Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa - Liberec byl ustanoven po předchozích jednáních v lednu 1997 jako těleso Severočeské filharmonie Teplice.

U zrodu sboru stál dirigent Josef Zadina a tehdejší ředitel Severočeské filharmonie Teplice Jiří Malina. Musica Caecilia a členové Českolipského komorního sboru několik let připravovali dramaturgicky a organizačně vznik Severočeského filharmonického sboru. Českolipský komorní sbor utvořil jádro sboru a tím okamžikem ukončil svoji samostatnou činnost ve prospěch Severočeského filharmonického sboru. Je vytvořen ze členů Musica Caecilia Česká Lípa, z předních pěvců Pěveckého sboru severočeských učitelů Česká Lípa, Ještědu Liberec, Pěveckého sboru litoměřických učitelů, Děčínského pěveckého sboru, Pěveckého sboru Capella Adjuvantes Rumburk a Pěveckého sdružení severočeských učitelů Most. Uměleckým vedoucím Severočeského filharmonického sboru je od založení Josef Zadina.

Hlavní dramaturgickou linii Severočeského filharmonického sboru tvoří Česká dvořákovská škola, sestávající z předchůdců Antonína Dvořáka (Bohuslav Matěj Černohorský, Antonín Rejcha, František Xaver Brixi, Bedřich Smetana a další), samotného Antonína Dvořáka a jeho pokračovatelů (žáků a jejich žáků až po současnost).

Druhou dramaturgickou linii tvoří díla Ludwiga van Beethovena, ze kterého, jak je známo, Antonín Dvořák vyšel a díla Beethovenových žáků (Antonín Rejcha, Franz Schubert a jiných).

Uměleckým vedoucím je Josef Zadina (nar. 1955), studoval dirigování u Josefa Daniela v Ostravě a Vladimíra Válka v Praze. Na JAMU v Brně absolvoval v roce 1993 sbormistrovství u Lubomíra Mátla a dirigování u Jiřího Pinkase a Otakara Trhlíka. V roce 1990 založil v České Lípě Hudební společnost pro studium a rozvoj duchovní hudby Musica Caecilia. Spolupracuje s předními českými sbory a orchestry, se kterými vedle koncertní činnosti pořídil řadu nahrávek českých autorů (Bohuslav Martinů, Jaroslav Křička, Zdeněk Pololáník, Jiří Strejc).