Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 

Katedrální schola

Schola cathedralis Gradecensis vznikla z iniciativy P. Františka Hladkého – děkana katedrály na podzim 2001. Skládá se z mužské části Collegium vocalis cathedralis a části Vox Marialis – dámská část.

Slouží o nedělních a svátečních bohoslužbách v katedrále Svatého Ducha. Od srpna 2002 však také při slavnostních bohoslužbách v různých místech královéhradecké diecéze a od května 2003 při poutních bohoslužbách v dalších diecézích ČR.

Katedrální scholu tvoří pěvci – členové farnosti při katedrále Sv. Ducha, kteří na základě duchovního zápalu věnují úkolům liturgie velkou část osobního času a energie. Zkušení pěvci katedrální scholy jsou od 18. ledna 2002 jmenováni vokalisty katedrály Svatého Ducha.

Repertoár katedrální scholy se skládá převážně z liturgických děl P. Josefa Olejníka, Zdeňka Pololáníka a P. Karla Břízy. Katedrální schola se stala počátkem roku 2002 základem katedrálního sboru – Cantores Gradecenses.

Zkoušky KS probíhají pravidelně každý čtvrtek od 19.30 do 22.00 hodin v budově Biskupství královéhradeckého.